Välkommen till vackra Hästnäs, belägget 3 km nordost om Mariefred på en udde i Mälaren. Området tillkom 1960 och omfattar ett 90-tal bebyggda tomter fördelade på två områden. Både fastboende och fritidsboende finns representerade.

I området finns skogsdungar, blomsterängar, lingon- och blåbärsställen, en badstrand och flera bryggor för fritidsbåtar. De gemensamma anläggningarna sköts av Hästnäs Samfällighetsförening som också bland annat anordnar midsommarfirande och andra festligheter.

På denna webbplats hittar du information om föreningen under de olika flikarna.