Aktualna oferta

417-489-7037

Transport wskaźników biologicznych do Sanepidu na terenie Warszawy. Nie narażaj się na niepotrzebne problemy związane z brakiem dokumentacji skuteczności sterylizacji Twojego autoklawu. Nasza firma zajmie się wszystkim - przywieziemy Ci wskaźniki biologiczne do gabinetu, a następnie odbierzemy je po wykonanej sterylizacji i zawieziemy wraz z potrzebnymi dokumentami do laboratorium. Zaoszczędź swój cenny czas.

Zaufaj BestMedicalSolutions.

...
2626545920

Instrukcja postępowania podczas sterylizacji

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PODCZAS STERYLIZACJI
1. CEL:
Określenie zasad postępowania podczas procesu sterylizacji.
2. ZAKRES:
Pracownicy Centralnej Sterylizatorni
3. TERMINOLOGIA:
•CS - Centralna Sterylizatornia
• Sterylizacja :
proces, w wyniku którego zostają
zniszczone wszystkie chorobotwórcze
czynniki biologiczne oraz ich formy przetrwalnikowe przez zastosowanie czynników
fizycznych lub chemicznych Dz. U nr 31 poz.158 z lutego 2011
• Narzędzia kontroli procesu : testy kontroli fizycznej, chemicznej i biologicznej zgodnie z
wytycznymi normy PN-EN ISO 17665:2006
• Bariera sterylna:
 opakowanie przeznaczone do finalnie sterylizowanych wyrobów
Read more