Deloitte

Søg på tværs af indhold

 

4309900439

1.1 Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst (efter fradrag af AM-bidrag)
+/- Nettokapitalindkomst
-   Ligningsmæssige fradrag
=   Skattepligtig indkomst


Aktieindkomst opgøres særskilt.

Skattesatser 2016 2017
AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8%
Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst
*Afhænger af bopælskommune pr. 5/9 året før
* *
For begrænset skattepligtige 24% 24%
Sundhedsbidrag af skattepligtig indkomst 3% 2%
Bundskat af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst 9,08% 10,08%
Topskat af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst
NB: Nettokapitalindkomst opgøres under ét for samlevende ægtefælle
15% 15%
Skatteloft
Personlig indkomst (ekskl. AM-bidrag og kirkeskat) 51,95% 51,95%
Positiv nettokapitalindkomst (ekskl. kirkeskat) 42% 42%
Indeholdelsesprocent
Skatteprocent ved manglende skattekort 55% 55%
Beskæftigelsesfradrag
Almindeligt 8,3% 8,75%
- Maks. beløb 28.000 30.000
Ekstra fradrag for enlige forsørgere 5,6% 5,75%
- Maks. beløb 18.800 19.800
Arbejdsudlejeskat
Skatteprocent ekskl. AM-bidrag 30% 30%
Skatteprocent inkl. obligatorisk AM-bidrag 35,6% 35,6%
Forskerordning
Skatteprocent ekskl. AM-bidrag 26% 26%
Skatteprocent inkl. obligatorisk AM-bidrag 31,92% 31,92%
Minimumsløn pr. md. efter reduktion af ATP 62.300 62.700
Minimumsløn pr. md. før reduktion af ATP 62.394,65 63.794,65
Tester tabel 2020 2021

AM-bidrag af arbejdsindkomst mv.

8% 8%

Tester streg for oven

*Afhænger af bopælskommune pr. 5/9 året før

100Kr 3000kr

Tester overskrift

Noget mere indhold

45% 50%

Marts

 • Wednesday d. 01. March

  Halvårsmoms (2. halvår 2016) / Kvartalsmoms (4. kvt. 2016)

 • Friday d. 10. March

  A-skat og AM-bidrag / Indberetning til eIndkomst

 • Wednesday d. 15. March

  Lønsumsafgift, måned (feb. 2017)

 • Monday d. 20. March

  Acontoskat for selskaber (1. rate) / B-skat og AM-bidrag

 • Monday d. 27. March

  MÃ¥nedsmoms (feb. 2017) / EU-salg uden moms (feb. 2017)

 • Friday d. 31. March

  A-skat og AM-bidrag 1)

April

 • Thursday d. 27. April

  Halvårsmoms (2. halvår 2016) / Kvartalsmoms (4. kvt. 2016)

 • Sunday d. 30. April

  Sidste udkald for at købe donuts ved Skat

Maj

 • Wednesday d. 24. May

  Tester endnu en begivenhed

Esbjerg
Frodesgade 125
6701 Esbjerg
Tlf. +45 79 12 84 44
Esbjerg
Frodesgade 125
6701 Esbjerg
Tlf. +45 79 12 84 44

Disclaimer

App’en er udarbejdet på grundlag af gældende skattesatser per januar 2017. Deloitte påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere skattesatserne på grundlag af ændrede eller nye regler. Enhver brug af app’en sker på brugerens eget ansvar og risiko. Deloitte fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle indholdsmæssige, faktuelle og/eller funktionelle, og Deloitte påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller indirekte tab i relation til dispositioner truffet på grundlag af app’en. Eventuelle dispositioner bør foretages efter indhentelse af konkret professionel rådgivning.