header image

Er is brede behoefte aan betere toegankelijkheid tot actuele cijfers over de gezondsheidszorg. Met de app 'Zorgcijfers' geeft het Ministerie van VWS invulling aan deze behoefte en hoopt zij dat het gebruik ervan leidt tot meer transparantie en het beter benutten van beschikbare cijfers.

Het ministerie van VWS is zich ervan bewust dat van sommige cijfers meerdere (en soms actuelere) cijferbronnen beschikbaar zijn. In de app is met het oog op de transparantie ervoor gekozen om voor elk cijfer één bron te kiezen. De app 'Zorgcijfers' is daarmee een eerste stap in het harmoniseren van begrippen, definities, bronnen en uitkomsten. Via het contactformulier kan gereageerd worden met opmerkingen, suggesties, vragen etc. die ons kunnen helpen bij verdere ontwikkeling .

Alle tabellen, grafieken en kaartjes zijn uit openbare bronnen. Per item wordt alleen het meest actuele cijfer getoond. Als een cijfer uit een van de gebruikte bronnen wordt geactualiseerd is het streven dit cijfer binnen een maand in de app verwerkt te hebben. De uitsnede van de meest gebruikte kerncijfers wordt minstens vier keer per jaar ververst. De app wordt twee keer per jaar in september (bij de begroting) en mei (bij de verantwoording) in zijn geheel geactualiseerd. Via het archief blijven oudere sets beschikbaar.

Inhoud:

VWS. Voor Nederland.