Velkommen til Brh Anlegg.no

Lokalleverandør av grus og anleggsmaterialer

 
     
 
lefttop
 

 

Web Brh. Annlegg AS       

Se nye kampanjeside for tilbud → Kampanjer


 

Endring i priser

Fra 01.07.2014 vil det bli nye priser på grus og pukk fra Neverlia. For private vil prisene bli som i tabellen under. For henting i egen bilhenger vil prisen bli som før, kr 200 for henger med 1 aksling og kr 300 for 2 akslet henger.

Produkter subbus Produkter pukk
Fraksjon Pris pr tonn Inkl mva   Fraksjon Pris pr tonn Inkl mva
0-2  kr        76,00  kr        95,00   2-6  kr      162,00  kr      202,50
0-4  kr        83,00  kr      103,75   4-8  kr      155,00  kr      193,75
0-8  kr        95,00  kr      118,75   8-16  kr      125,00  kr      156,25
0-11  kr        99,00  kr      123,75   11-22  kr      115,00  kr      143,75
0-16  kr      101,00  kr      126,25   16-22  kr      102,00  kr      127,50
0-22  kr      101,00  kr      126,25   22-32  kr        98,00  kr      122,50
0-32  kr        97,00  kr      121,25   32-64  kr      100,00  kr      125,00
0-64  kr        91,00  kr      113,75   30-120  kr        68,00  kr        85,00
0-120  kr        65,00  kr        81,25        

 


 

SÃ¥ skjer det snart noe i Neverlia igjen.

Vi har etter forhandlinger inngått avtale med Hitra Kommune som muliggjør oppstart i Neverlia igjen. Vi får nå muligheten til og utvikle vår bedrift, og et større produktspekter er allerede under planlegging. Vi vil først legge til grovere singelfraksjoner som 22-32 og 32-64, og andre fraksjoner kommer etter hvert.

 

Vi vil igangsette regulering av masseuttak som vil sikre drift langt frem i tid.  Allerede i dag er arealene avsatt til formÃ¥let i Kommunens arealplan, noe som forenkler regulering av omrÃ¥det. VÃ¥r satsing i Neverlia vil sikre tilgang til pukk og grus for Hitra i uoverskuelig fremtid. Bildet under viser arealplanen slik den er i dag, hvor arealer farget brun er avsatt til masseuttak.

 

Travbanen må ferdigstilles før man starter på selve masseuttaket i henhold til rekkefølgebestemmelser som vist på bildet.
BRH Anlegg vil snarlig søke om driftskonsesjon for anlegget, i henhold til mineralloven. Ressursene vil samtidlig undersøkes nærmere, og kvaliteten dokumenteres.
Vi ser frem nÃ¥ frem til oppstart og vil markere dagen nÃ¥r vi Ã¥pner. 

Arealplan

 


 

Legging av asfalt for Hitra Anleggservice ved REMA 1000 i Fillan

Etter utvidelsen av parkeringsplassen ved Rema har vi fått oppdraget med legging av ny asfalt. Asfalten er utlagt som 100 kg/m2 dekke som er vanlig brukt i gårdsrom og plasser med normal biltrafikk. Ved tyngre belastning øker man tykkelsen på utlagt asfalt. Maskinen brukt ved leggingen er en SUPER 1300-2 er en ekstremt kompakt asfaltlegger, som takket være sin kompakte konstruksjon og store båndbredde, er godt egnet til mange forskjellige formål.

Asfaltutlegger

Maskinen er utlånt av Wirtgen Norway


Knusing på steinfjellet i Nord-Trøndelag

Sammen med Austad Maskinstasjon produserer vi bærelag av 0-32 fra et massetak pÃ¥ steinfjellet øst for Brekkvasselv i  Nord-Trøndelag. Sammen skal vi produsere ca 20.000 tonn som bærelag for NTE's anlegg i Namsvatna som ferdigstilles høsten 2011. Maskinen vi benytter er en Powerscreen 1000SR med automax knuser.

 

PÃ¥ tur til steinfjellet 

Vi forandrer vårt satsingsområde med vår etablering i Fillan. Vårt hovedformål er produksjon og salg av grus. Vi vil videre satse på følgende:

 

 

Asfalt:

Belegningstein:

Salg av rør:

Vi starter med asfaltsesongen etter 17 mai hvert år. Vi samarbeider med NCC asfalt på Orkanger hvor vi henter asfalten. Vi legger asfalt på mindre arealer både for private og offentlige.

 

Sesongen starter sÃ¥ snart som telen har forlatt bakken. Vi leverer alt av belegningstein, støttemurer granitt og gategods. Vi er leverandør av produkter fra cookstove miljøstein, Heimdal granitt & betong, Gjølme sementvare og AALTVEDT betong AS  .

Vi planlegger og etablere utsalg av de mest brukte produkter innen vann og avløp. Utsalg vil bli fra vårt anlegg på Fillan. Vår leverandør vil i hovedsak bli (724) 866-8130 som har et voldsomt varespekter alt fra fiberduk i vei til verktøy og skilt. Vi forventer oppstart i løpet av sommeren 2010


        

 

 

 

 

 
topright